top of page

Ponúkané služby

Psychoterapia v slovenčine/češtine

Pre Slovákov a Čechov žijúcich v Rakúsku ponúkam psychoterapiu v slovenčine. Individuálna terapia je zamerana na liečbu a pomoc pri riešení rôznych psychických problémov, ako napr. depresie, úzkosti a strachy, poruchy príjmu potravy či spracovanie traumatických zážitkov. Nápomocná je ale aj pri zvládaní osobnostných či vzťahových kríz. Možné ciele psychoterapie sú: posilnenie sebavedomia, znovuobjavenie zdrojov, prekonanie strachov, zmiernenie symptómov a tým zlepšenie kvality života.

Mám výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, pracujem však rada integráciou rôznych metód podľa potrieb klienta. Preto používam aj techniky z kognitívne-behaviorálneho, hypno-systemického a na klienta orientovaného prístupu.

Zároveň ponúkam aj párovú terapiu pre dvojice, ktorých vzťah sa ocitol v kríze, ktorí však chcú vo vzťahu pokračovať a na vzťahu im záleží. Tu využívam metódy z existencionálnej analýzy, psychosyntézy, systemickej terapie ako aj imago a EFT prístupu.

O mne

Narodila som sa v r. 1979 a vyrastala v Bratislave. Od r. 1998 žijem vo Viedni. Absolvovala som štúdium psychológie v Bratislave i vo Viedni, po ktorom nasledoval postgraduál v klinickej psychológii a psychoterapeutický výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii.

Keďže som mala veľa klientiek s traumatickými zážitkami, pridala som ešte ďalší špecializovaný výcvik v traumaterapii. Môj celoživotný záujem o párovú dynamiku vyvrcholil výcvikom v párovej terapii metódou existenciálnej analýzy i ďalších seminároch o párovom poradenstve.

Praktické skúsenosti som pozbierala v rôznych organizáciách pre pomoc a poradenstvo - napr. v azylovom dome a dvoch poradniach pre ženy. V rámci terapeutického výcviku som rok pracovala na akútnom a psychosomatickom oddelení psychiatrie a ďalšie 2 roky v terapeutickom centre pre poruchy príjmu potravy.

Aktuálne pracujem v poradni FIBEL pre medzinárodné páry a rodiny a od roku 2010 vo svojej súkromnej praxi.

Diagnostika a poradenstvo

Pre Slovákov a Čechov žijúcich v Rakúsku ponúkam taktiež psychologickú diagnostiku psychických porúch v slovenčine s následným psychologickým posudkom v nemeckom jazyku.

 

Pri krátkodobých životných krízach bez výskytu psychickej diagnózy či v prípade jednoznačne ohraničeného problému ponúkam krátkodobé psychologické poradenstvo fokusované na konkrétny cieľ.

 

Pred rozvodom dohodou sú rodičia detí do 18 rokov v Rakúsku povinní absolvovať pred rozvodom tzv. poradenstvo podľa § 95 o potrebách detí a možných dôsledkoch rozvodu na ich ďalší vývin. Toto poradenstvo taktiež ponúkam v slovenskom jazyku.

Setting

Jedno psychoterapeutické sedenie trvá ca. 50 minút a koná sa zvyčajne pravidelne raz týždenne. Dĺžka terapie sa orientuje podľa potrieb klienta. Psychoterapeuti sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Aktuálny tarif za jednu terapeutickú hodinu je 90 EUR, za párové sedenie (dvojhodinovka) 180 EUR, za poradenstvo podľa § 95 pred rozvodom 80 EUR. Cena psychologickej diagnostiky v závislosti od náročnosti podľa individuálnej dohody.

 

V prípade diagnózy psychickej poruchy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb ICD10 si môžete vo Vašej poisťovni požiadať o príspevok na psychoterapiu. Výška príspevku závisí od Vasej poisťovne. Momentálna výška: ÖGK a SVA 31 EUR za sedenie a BVAEB 40 EUR za sedenie. Všetky na to potrebné informácie a doklady dostanete odo mňa.

V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky alebo mailom a dohodneme si prvé sedenie, na ktorom sa spoznáme a preberieme všetky organizačné otázky.

Adresa praxe: Achamergasse 4/11, 1090 Wien

Stanica metra U6 Währinger Straße/Volksoper

električky: 40, 41, 42 a autobus 40A

Tel: 0699/15 33 62 10

Mail: praxis.merdinger@gmx.net

bottom of page